Välj en sida

Om fördomar och föreställningar

Det kan vara förvirrande det här med fördomar och föreställningar, när det är läge att lita på dem och när det inte är det. Jag har fördomar om olika saker. Antagligen fler än jag själv vet om. Jag vill inte kalla mig fördomsfull men skulle heller aldrig hävda att jag...

Aldrig visa sig ”käringaktig”

Dagmar Ruin Ramsay jobbade gratis som sjukvårdare inom Södra Nylands sjukvårdsdistrikt. Om detta skriver hon: Som ensam kvinna på ”redutten” får jag lov att anlägga en för mig osympatisk mask med kärvhetens och stramhetens prägel. Det hjälper mig i mitt...