Välj en sida

Dagmar Ruin och jag håller på att lära känna varandra. Vi vill så gärna förstå och komma nära varandra men just nu är det problematiskt. Jag tycker hon är krigsromantisk eller kanske krigsnostalgisk snarare. Finns det ett sådant ord? Och det där patriotiska pratet om fäderneslandet. Med ett poetisk språk lägger hon fram sina minnen från kriget och ärligt talat blir jag ganska trött. Dagmar Ruin å sin sida känner helt säkert sig missförstådd. Självklart är det sårande när någon suckar och raljerar över det man skrivit. Jag vill inte ens tänka på att det samma händer mig och mina texter.

Vi är från olika tider Ruin och jag. Det är nog det som gör att vi har svårt att förstå varandra. Men jag vill verkligen förstå. Jag kanske ska sluta läsa delar av hennes texter högt med eftertryck och nära till skratt.

Men är inte alla relationer knepiga förresten? Inte alltid, men alltid ibland. I en artikel i Dagens Nyheter intervjuas ett gift par som valt att leva polyamoröst. Inte enkelt det heller. Klickade mig vidare från artikeln och hamnar på en sida där en person fastställer att polyamorösa relationer är synd. ”Människor behöver åter igen Jesus för att det ska bli sunda relationer, äktenskap och stabila familjer så att vi får ett tryggt och stabilt samhälle med människor som mår bra”, står det på sidan. Min första fråga är vem som kan anta detta gudomliga ledarskap och fastställa detta. Min andra fråga är om det faktisk är äktenskapet som är grundbulten i ett stabilt samhälle? Det finns många som lever ensamma i sin tvåsamhet, som blir slagna, sårade, illa behandlade, som skulle ha det så mycket bättre utanför det där äktenskapet.

På Statistikcentralen (i Finland) finns uppgifter om familjevåld som kommit till polisens kännedom och tyvärr hittar jag nu bara siffror mellan åren 1997-2005 men det är en dyster utveckling de visar.

Siffrorna ovan om familjevåld beskriver våld antingen mellan personer som bor i samma bostad eller mellan nuvarande eller tidigare familjemedlemmar. Drygt hälften av fallen gällde våld mellan äkta par eller sambor, dvs. våld i parförhållande. Av de 2 423 offren för våld i parförhållande var bara 270 män, 11 procent av offren.

En artikel i HBL förra veckan gjorde mig också alldeles vettskrämd, ett barn som dör är ett barn för mycket, men att så många barn dött i sin familj pga av våld. Sorgen man känner över det, alltså. Hittar tyvärr inte artikel just nu och kan inte länka.

Jag ifrågasätter inte äktenskap och familjebildning, för det tycks kunna fungerar. Många är nöjda och lyckliga i sin tvåsamhet med sina barn. Men jag tror inte att vi ska stirra oss blinda på äktenskapet om vi vill skapa och upprätthålla ett tryggt och stabilt samhälle. Det finns uppenbarligen en hel drös med människor som inte trivs i tvåsamheten och som inte vill ha barn. Blir det inte tryggare och stabilare om vi släpper på social kontroll, snäva normer och blir mer nyfikna och öppna inför olika sätt att leva? Vi skippar tvåsamhetstvång tycker jag.

Nyare inlägg
Äldre inlägg