Välj en sida

Tankar för dagen i P1 lever oftast upp till sitt namn. Tycker däremot att Radio Vegas morgonandakt (Andrum) är tröttsamt kristet. Varje dag ska Gud eller Jesus blandas in! Kan man åtminstone inkludera fler religioner i sin andakt på Vega?

Tankar för dagen denna morgon handlar om att inte handla utifrån sina impulser alla gånger. Tänkvärt av psykologen Patricia Tudor Sandahl.

Nyare inlägg