Välj en sida

2016 införs en ny läroplan i finska skolan och i dag läser jag i Hbl och Västis att en följd av detta är att lärare ska börja jobba med självutvärdering med sina elever. Det är jättebra. Respons och utvärdering är a och o i undervisning. Som lärare ger jag i mitt dagliga klassrumsarbete konstant respons till mina elever. När vi jobbar med olika uppgifter är min huvudsyssla att handleda eleverna och ge dem respons på vägen, för att de ska bli uppmärksamma på vad eleverna ska behålla och vad de behöver jobba mer med. Elevens egen utvärdering är minst lika viktigt för hens lärande, att utvärdera sitt arbete precis som vems som helst bör göra i en arbetsprocess.

Sedan 2009 jobbar jag som gymnasielärare och min erfarenhet är att det inte är poängfullt att diskutera betyg. I stället låter jag kvalitetsfrågan stå i centrum. Vad är god kvalitet? Det är den stora frågan som jag menar att lärare och elever bör ha med sig i arbetsprocessen.

Strunt i betygen! Till dem kommer vi ofrånkomligen i ett senare skede. Betyg kan sättas när en uppgift är klar. Om kvalitetsfrågan styrt oss i arbetet kommer det synas i betyget sen. För många elever är betygen tyvärr en stressfaktor som kan påverka arbetsprocessen negativt. ”Jag fick skitbetyg sist och är uppenbarligen skit på det här”

Om vi har kvalitetsfrågan i centrum kan elever förhoppningsvis gå upp i arbetet i stället för i betyget. Vad är god kvalitet i en bra debattartikel? Hur inleds en intresseväckande text som får läsare att vilja läsa vidare? Vad innebär god kvalitet när det gäller textbindning och röd tråd? Vilka texter har jag själv läst som jag tycker är läsvärda? Vad har dessa texter gemensamt? Hur kan jag själv lyckas med det nu när jag skriver min text? Vilka goda argument har jag för min tes? Hur kan jag få god kvalitet i min argumentation? Hur kan jag nå ut med mina åsikter på bästa sätt? Den typen av frågor är viktigare än betygsfrågan.

Sen gäller det också att ge eleverna uppgifter som har förutsättningen att engagera dem, som går utanför klassrummets väggar och kan spela roll i deras liv och i samhället i stort. Det är inte betygen utan i stället kvalitetsfrågor och meningsfulla uppgifter som ger en god grund för livslångt lärande.

Betyg sätts av lärare i egenskap av professionella betygssättare och i min mening har betygen främst en byråkratisk samhällsfunktion mer än en funktion i klassrumsarbetet och elevernas lärande.

Nyare inlägg
Äldre inlägg