Välj en sida

Terrordådet i en skola i Trollhättan i torsdags går inte att smälta. I flera dagar har jag processat och processat, läst texter och analys om vad som skett. Nu senaste läste jag en artikel i tidningen ETC där en poäng som framkom är vikten av källkritik. Det kan knappast understrykas tillräckligt hur otroligt viktigt källkritik är. Som lärare jobbar jag förstås med källkritik hela tiden. På flera olika vis. Bland annat genom att göra argumentationsanalys och textanalys rent konkret. Vad är det för typ av text? Vem har skrivit? Varför? Källkritikens grundfrågor.

Under hösten har jag i en av mina klasser jobbat med att läsa och analysera aktuella texter om flyktingfrågan. Fyra måndagar på raken var klassen indelad i tre grupper. Grupperna satt i 40 minuter var med mig och analyserade 3-4 texter åt gången. De fick ett häfte i början av undervisningsmomentet med alla texterna och första sidan i häftet bestod av analysfrågor.

När jag utvärderade momentet med eleverna efteråt kom det fram att elever fått upp ögonen för hur mycket som faktiskt står i en enda liten text, hur mycket det går att få fram ur texten om man läser och diskuterar, om man systematiskt vänder och vrider på det som står.

I stora skolklasser är det en utmaning att skapa möjligheter att få sitta i smågrupper med sina elever och analysera. Men det är absolut nödvändigt och oerhört värdefullt att prioritera att med varje klass då och då sitter i smågrupper med sin lärare. Med gymnasieelever går det särskilt bra eftersom de är självständiga och ambitiösa. Under tiden som jag sitter med en mindre grupp kan de andra eleverna t.ex sysselsattas med att läsa texter och förbereda sig inför nästa samtal.

Skolan har ett enormt viktigt uppdrag vad gäller att utveckla elevers förmåga att vara källkritiska. Men ansvaret och möjligheterna sträcker sig långt utanför skolans väggar. Analytiska, källkritiska, textgranskande samtal kan vi passa på att ha precis överallt.

Som lärare ska jag inte lämna elever ensamma i sin läsning och analys. Men allra helst ska vi aldrig heller utanför skolan läsa en text utan att diskutera den.

Nyare inlägg
Äldre inlägg