Välj en sida


Hörde precis Nina Björk prata om sin bok om Rosa Luxemburg. Intervjuaren klagade lite på textstrukturen i boken för att den inte är kronologisk. Men jag känner bara hur det får mig att ännu mer hur mycket jag vill läsa ”Drömmen om det röda”. Jag har ju själv fått kritik från en del för att Projekt Ines inte följer en väntad disposition. Och så får det vara. Jag ville ha det precis som det är nu. Kreativ facklitteratur är bäst! Om ni frågar mig. Älsk på det!
Luxemburgs budskap till vår tid tror Nina Björk är att fokusera på våra likheter i stället för olikheter samt att alla har rätt att få sina mänskliga behov tillfredställda.

Idag har 15.000 personer kanske fler samlats i Helsingfors för att kräva just precis det! We see you Juha Sipilä m.fl. Vi är många som ser likheterna och vill få ett jämlikt samhälle där alla har rätt till värme, mat och trygghet. För en politik på det spåret, tack.

Nu är allt jag ville med bokmässan uppnått och jag ska runda av med att bara vara här. Sitta still eller släpa mig fram. Vi får se var jag hamnar. Klockan 18 dukar mitt förlag Schildts & Söderströms upp middag och då hittar ni mig där.
Inspirerad av Kugge som mobilbloggar från Bokmässan kom jag nu själv också till skott. Tack Kugge för det!

Äldre inlägg